Aktualności

03 czerwca 2020 12:21 | Aktualności

Informacja o konsultacjach dla uczniów

ZAPRASZAMY NA KONSULTACJE DLA UCZNIÓW.

Konsultacje to czas, kiedy nauczyciel jest dostępny dla uczniów w szkole lub na Microsoft Teams. Uczeń może zgłosić się wówczas po pomoc, jeżeli ma jakikolwiek problem z nauką danego przedmiotu. W celu udoskonalenia współpracy rekomendujemy wcześniejsze umówienie się z nauczycielem na czas jego konsultacji.  Jeśli będzie więcej chętnych uczniów nauczyciel musi zaplanować pomoc dla wszystkich.


Od 25 maja 2020r. z konsultacji w Szkole Podstawowej im. I. Krasickiego w Świętajnie korzystają uczniowie klasy VIII.

Od 1 czerwca 2020r. uczniowie klas IV - VII  mają również możliwość korzystania z konsultacji indywidualnych lub grupowych, ze wszystkich przedmiotów na terenie szkoły.

Przypominam, że od 25 maja 2020r. uczniowie klas I - III mogą brać udział w  zajęciach opiekuńczo –wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych realizowanych dla dzieci w szkole. Chęć udziału w zajęciach należy zgłosić wychowawcy klasy lub dyrektorowi szkoły (nr telefonu 87 521 54 33).

Rodzic/opiekun podejmuje decyzję o przyjściu dziecka do szkoły na poszczególne konsultacje. Zgłasza chęć udziału ucznia w konsultacjach wychowawcy, nauczycielowi lub dyrektorowi szkoły (nr telefonu 87 521 54 33). Zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, dyrektor organizuje zajęcia, aby w danej grupie przebywała odpowiednia ilość uczniów.

Rodzic/opiekun przed rozpoczęciem konsultacji wypełnia oświadczenie, w którym wyraża zgodę na konsultacje oraz na pomiar temperatury ciała ucznia, jeżeli zaistnieje taka konieczność, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych.


Przeczytano: 337 razy. Wydrukuj|Do góry