Szkoła Podstawowa im. Ignacego Krasickiego w Świętajnie
http://spswietajno.edu.pl

03 czerwca 2020 12:22 | Aktualności

Informacje o egzaminie klasy VIII

EGZAMIN   KLASY   VIII.

Szanowni Państwo

W dniach 16-18 maja 2020r. uczniowie klasy VIII przystąpią do egzaminu ósmoklasisty na terenie szkoły.

Egzamin ósmoklasisty jest obowiązkowy, co oznacza, że każdy uczeń klasy VIII musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Ma formę pisemną i składa się z trzech części: języka polskiego, matematyki i języka angielskiego.

Egzamin sprawdza wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej w odniesieniu do przedmiotów egzaminacyjnych nauczanych w klasach I – VIII szkoły podstawowej. Jego wyniki będą brane pod uwagę podczas rekrutacji do szkół średnich.

Uczeń otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły podstawowej wraz z zaświadczeniem o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty.

Szczegółowe informacje o zasadach przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty na rok szkolny 2019/2020 są dostępne na stronie internetowej CKE https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/o-egzaminie/